Pravilnik o zasebnosti

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov, ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke bomo uporabljali le z namenom, da vam lahko pošiljamo vsa obvestila o novostih, terminih, dogodkih in ostalimi zadevami, ki se tičejo dejavnosti vezane na delovanje TK Šport plus.
Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.
S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

 

Splošni pogoji poslovanja

Teniški klub

Starši in otroci se obvezujejo (program tenis na šoli je brezplačen):

 • Mesečni prispevek klubu bom plačal(a) najkasneje do 20. (osemnajstega) v mesecu za tekoči mesec, drugače sem dolžan plačati zakonite zamudne obresti
 • Letno nadomestilo za uporabo igrišča bom plačal za celo sezono in sicer celoten znesek takoj ali v treh enakih mesečnih obrokih (sept., okt. in zadnji obrok nov.).
 • Pripravljen(a) sem plačati vsako nastalo škodo, ki bi nastala iz malomarnosti ali krivde otroka ali zaradi neupoštevanja navodil trenerjev ali pravil, ki veljajo za obnašanje na teniškem igrišču - upoštevana je vsa oprema, ne glede na to, v čigavi lasti je
 • V kolikor bom imel(a) kakršnekoli pripombe na delo in odnose ekipe TK ŠPORT PLUS, bom vsa opažanja posredoval vodstvu kluba in za to tudi pričakoval(a) odgovor.
 • Vsa morebitna nesoglasja in spore z vodstvom kluba oziroma z kadrom TK ŠPORT PLUS bom skušal(a) rešiti po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče se vnaprej odpovedujem kakršnimkoli tožbenim zahtevkom in se strinjam, da se medsebojno sodelovanje sporazumno prekine

 

TK ŠPORT PLUS se obvezuje, da bo:

 • Svoje delo opravljal korektno in strokovno
 • Da bo vsakemu, ki bo podal kakršnokoli pripombo, pritožbo, opažanje v zvezi z delom in odnosom celotne ekipe TK ŠPORT PLUS, odgovoril

 

TK ŠPORT PLUS ne prevzema kakršnekoli odgovornosti v primeru:

 • Da se ugotovi, da so navedbe staršev ali otrok, ki se udeležujejo kateregakoli programa v sklopu TK ŠPORT PLUS, neresnične oziroma nepopolne
 • Da starši pisno ne opozorijo ekipe TK ŠPORT PLUS na morebitne otrokove zdravstvene težave, zaradi katerih bi lahko prišlo do kakršnihkoli zapletov ali težav pri vadbi otroka
 • Če otrok ne bo upošteval navodil trenerja o procesu vadbe oziroma kršil načela osnovnega bontona ali celo uničeval lastnino kogarkoli
 • Če se v primeru napotitve otroka na zdravniški pregled s strani ekipe TK ŠPORT PLUS, le-ta tega ne opravi oziroma ne prinese ustreznega zdravniškega potrdila v zvezi z napotitvijo
 • Za oblačila in osebne predmete

 

Cena in način plačila (izjema je program tenis na šoli, ki je brezplačen)

 • Cena je za tekoče šolsko leto fiksna. Cenik za tekoče šolsko leto je priloga tej izjavi in njen sestavni del
 • Prispevek klubu (šolnina) se plačuje mesečno v skladu z objavljenim uradnim cenikom TK ŠPORT PLUS, najkasneje do 18. v mesecu za tekoči mesec
 • Vse cene v ceniku so izračunane na 4(štiri) tedne v mesecu oziroma 20(dvajset) delovnih dni
 • V primeru, da je otrok zaradi bolezni, ali poškodbe odsoten s treningov 10 ali več delovnih dni v mesecu, se za tisti mesec odbije 30% mesečne šolnine klubu
 • V primeru, da je otrok zaradi bolezni, poškodbe odsoten s treningov 20 ali več delovnih dni v mesecu, se za tisti mesec obračunajo le administrativni stroški v višini 50 % šolnine.
 • V obeh zgornjih primerih je potrebno kot dokazilo za zmanjšanje šolnine, podati ustrezno zdravniško opravičilo.

 

Odpovedni rok:

Prekinitev vadbe je možna kadarkoli. Potrebno je opraviti odjavo v klubu, in sicer z eno mesečnim odjavnim rokom. V nasprotnem primeru se poleg šolnine za tekoči mesec zaračunata tudi šolnina v polni vrednosti. V klubu ob odjavi in poplačilu vseh obveznosti prejmete potrdilo o prenehanju vadbe in prenehanju vseh medsebojnih obveznosti. V primeru prekinitve vadbe (izpisa) se prekine mesečna obveznost plačila vadnine. Neizvedena uporabnina za igrišče ne vrača.